پیمان زند مدیر داخلی بیمارستان

1395/4/7 0:0

پيمان زند

فوق ليسانس مديريت اجرايي

كارشناس بودجه

رييس امور عمومي معاونت آموزشي

مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه

مدير كل روابط عمومي استانداري بوشهر

مشاور مالي و رييس گروه بودجه معاونت آموزشي

مدير اقتصاد درمان دانشگاه

مدير بيمارستان قلب

کلمات کلیدی:
پیمان.زنده.بودی     مدیر.داخلی        

تاریخ بروز رسانی:   25 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >