دکتر فرهاد عباسی ریاست بیمارستان

1395/4/7 0:0

 تحصيلات و زمينه فعاليتهاي علمی :
۱۳٨۴-۱۳٨٨: تخصص در بيماری های عفونی و گرمسيری دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
۱۳۷۳-۱۳٨٠: پزشكی عمومی. دانشکده علوم پزشکی فسا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فعاليت های اجرايی :
معاون برنامه ریزی و توسعه بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠-۱۳٨٨
دبیر کمیته مرگ و میر بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠-۱۳٨٨
نماینده تام الاختیار کمیته احیا نوزادان بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠
عضو کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠
عضو کمیته اجرایی تحول اداری بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠-۱۳٨٩
عضو کمیته مرگ و میرکودکان ۵۹-١ماهه بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠
عضو کمیته فنی- ایمنی بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال ۱۳٩٠


افتخارات :
دستیار نمونه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در سال ۱۳٨۷
نفر اول امتحان OSCE بورد بیماریهای عفونی و گرمسیری در سال ۱۳٨٨
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال ١٣٩٠
عضویت در جوامع علمی:
- عضو انجمن بیماریهای عفونی امریکا (IDSA)
- عضو انجمن حمايت از بيماران عفوني ایران
- عضو مركز تحقيقات بيماری های عفونی و گرمسيری دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
- عضو هیات علمی اولین کنگره بین المللی عفونت در پیوند و بیماریهای سرطانی، تهران ۱۳٨۶
- عضو هیات علمی سومین سمینار سراسری بروسلوز، تهران ١٣٨٧
- عضو هیات اجرایی دومین سمینار سراسری ایدز وبیماریهای آمیزشی، تهران ١٣٨٧
- عضو هیات علمی چهارمین سمینار سراسری بروسلوز، تهران ١٣٩٠
- عضو شورای پژوهشی بهزیستی استان بوشهر

 

کلمات کلیدی:
ریاست.بیمارستان     دکتر.عباسی     بیمارستان.خلیج.فارس     متخصص.عفونی     بیمارستان.قلب    
تعداد بازدید:   ۴۶۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >